Muziektherapie

Muziektherapie is een gerichte therapeutische behandeling die veranderings ontwikkelings en/of acceptatieprocessen bewerkstelligt, bij personen met psychische, lichamelijke of cognitieve stoornissen/handicaps.

Muziektherapie is een non-verbale vorm van psychotherapeutische hulpverlening. In deze therapie staat de muziek centraal. Muziek met al zijn diversiteit aan vormen, is de basis van het therapeutisch werken. De naam muziektherapie roept vaak bij mensen de suggestie op dat men iets van muziek moet kunnen of een instrument moet kunnen spelen, dit is beslist niet waar.

Bijna ieder mens heeft wel een of andere affiniteit met muziek. Ieder mens heeft zijn eigen klank, ritme, maat, tempo en melodie. Deze parameters uit de muziek hebben een symbolische waarde. Dat wil zeggen dat ze een samenhang vertonen met verschillende gemoedstoestanden van de mens. Tijdens het werken met muziek worden gevoelens gesymboliseerd.
Muziek heeft net als de mens klank, ritme, maat, tempo en melodie.

Muziek heeft ook structuur en is vluchtig, dat wat klinkt blijft niet bestaan. Hierdoor wordt de expressie drempel verlaagd.
Tijdens de muziektherapie speelt men samen met de begeleider op eenvoudig te bespelen instrumenten en / of met je eigen stem.